آخرین اخبار : 

مزایای کتاب خواندن برای کودک دو ساله شما


مزایای کتاب خواندن برای کودک دو ساله شما

هنگامی که بچه‌ها در کنار یک بزرگسال نشسته و داستان‌های جذاب را می‌شنوند، ارتباط مثبتی با کتاب ایجاد می‌کنند.

خواندن با صدای بلند برای فرزندتان بخشی از مغز کودک را با تصاویر بصری، توانایی درک داستان و معنای کلمه، تقویت می‌کند. هنگامی‌ که شما برای کودک دو ساله خود کتاب می‌خوانید به او آموزش چگونگی استفاده از کتاب را نیز می‌آموزید. آنها یاد می‌گیرند با کتاب چگونه رفتار کنند، مانند چگونگی نگه داشتن یک کتاب و چگونگی ورق زدن صفحات کتاب و…. این مهارت‌ها “مفاهیم در مورد چاپ و نشر و کتابخوانی” نامیده می‌شوند و به بچه‌ها کمک می‌کنند تا خوانندگان مستقل موفقی شوند.