آخرین اخبار : 

عوارض ارتودنسی ثابت


عوارض ارتودنسی ثابت

بیمارانی که متقاضی درمان ارتودنسی ثابت هستند باید بهداشت بسیارخوبی داشته باشند، چون در شرایط قرارگیری پلاک ارتودنسی متحرک و به خصوص براکت و سیم های ثابت رعایت بهداشت دهان مشکل تر می شود و اگر بیمار دقت و تمرکز کافی در رعایت بهداشت خود در درمان ارتودنسی ثابت نداشته باشد، دندان ها زیر براکت و سیم های ارتودنسی به سرعت دچار پوسیدگی می شوند.
مشکل بعدی احتمال برگشت درمان است. به اصطلاح «برگشت» بخشی جدایی ناپذیر از درمان ارتودنسی است. این وضعیت درصورتی که بیمار دستور متخصص را برای استفاده منظم از پلاک های نگهدارنده بعد از درمان ثابت نادیده بگیرد یا در بیمارانی که توسط دندانپزشک غیرمتخصص ارتودنسی درمان شده اند، مشاهده می شود.

ارتودنسی ثابت

هزینه ارتودنسی

قیمت و هزینه ارتودنسی دندان هر بیمار با بیمار دیگر متفاوت است و معمولاً بر اساس پیچیدگی درمان و مواد استفاده شده در طول درمان تعیین می‌شود. کلینیک‌های گوناگون هزینه درمان را به شیوه‌های مختلفی دریافت می‌کنند و سعی می‌شود به فراخور شرایط مادی هر بیمار، قیمت ارتودنسی ثابت دندان به گونه‌ای اقساط شود که در اتمام طول دوره درمان، مبلغ مورد نظر به طور کامل پرداخت شده باشد. چنانچه در نظر دارید ارتودنسی دندان انجام دهید، بهتر است پیش از شروع درمان با متخصص در مورد هزینه ارتودنسی ثابت و … صحبت کنید.